Birlikte Değiştirelim

 

 

#BirlikteDeğiştirelim

Türkiye’deki kadınların ve kız çocuklarının

ihtiyaçlarıyla ilgili kişiler ve

kurumlarla işbirliği yaparak

farkındalık ve çözüm önerileri sunuyoruz.

Biz kimiz?

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 2008 yılında Ankara’da kuruldu. Derneğin temelde kuruluş amacı feminist ilke ve politikaları yaygınlaştırmak, kadının ve kız çocuklarının insan hakları alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmek ve hak temelli çalışma yürüten sivil toplum kurumları arasında kadının insan haklarına duyarlı bir diyalog zemini oluşturmaktır. Dernek 2008 ve 2010 yılları arasında İstanbul Sözleşmesi savunuculuk grubunda ve CEDAW sözleşmesi tanıtma grubunda sekreterya faaliyeti yürüttü. Kurumumuz, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmaların bir parçası ve geleceği olarak kız çocuklarının insan haklarını iyileştirmek ve güçlendirmek için çalışıyor. Bu bağlamda kız çocuklarının erken/zorla evlendirilmesinin önlenmesi, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri temelinde eşit ve ayrımcılıktan uzak bir eğitime ulaşması öncelikli konularımız arasında. Kız çocuklarının güçlenmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik çabaların, savunuculuk faaliyetlerinin sürdürülebilir bir zemin oluşturulmasını sağlaması sebebiyle de kadın hareketinin bugünü ve yarını için çok önemli bir noktada duruyor. 2009 yılında Sabancı Vakfı’nın desteğiyle başlayan ve ulusal-uluslararası değerli ortaklıklarla devam eden 

ÇALIŞMALARIMIZA

DESTEK OLUN

Bir sivil toplum kurumunu ziyaret etmek, çalışmaları için onları desteklemek ve yalnız olmadıklarını görmelerini sağlamak, değişim için iyi bir başlangıç.

çocuklara yönelik erken/zorla evlilikleri önlemeye yönelik faaliyetlerimiz şimdi Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ortaklığında mülteci kız çocuklarını da kapsayacak şekilde devam ediyor. Derneğimiz kız çocuklarına yönelik erken/zorla evlilikler ile ilgili Türkiye haritasının çıkarılması ve savunuculuk materyalleri geliştirilmesi, kamu-sivil toplum kurumları arasında diyalog zemininin oluşturulması, sağlığa erişimin iyileştirilmesi, gölge raporlar oluşturulması, ulusal-uluslararası ortaklıklar kurulması gibi çalışmalar yürüttü. Kurumumuz alandaki mevcut bilgi birikimi ve deneyimlerini mülteci ve göçmen kadınları da içerecek şekilde revize ederek çalışmalarına devam ediyor. Kadının insan hakları alanında yürütülen çalışmalar zamanla değişen savunuculuk ve yayıncılık biçimleriyle birlikte -bir fırsat olarak değerlendirilerek- internet yayıncılığına taşındı. 2009’da başlayan “Uçan Haber” zamanla kendini kadın muhabirlerin doğrudan kendi haberlerini kendilerinin yazdığı, editör olarak yine kadınların görev aldığı bir çalışmamızdı. “Kırmızı Kalem Medya İzleme” çalışması özellikle medyadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair haberlerin tarandığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek, barış haberciliği formatında tekrar oluşturulduğu bir platformdu. Derneğimiz akabinde “Kadınların Postası” web projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yaygınlaştırmak için medyayı etkin bir araç olarak kullanmayı, medyanın da bu bakış açısıyla içerik üretmesini; kadın dostu bir medya anlayışının teşvik edilmesi amacıyla 2015-2016 yılları arasında Free Press Unlimited desteğiyle bu çalışmayı uyguladı. Free Press gibi kurumlarla işbirliği yapmak alternatif bir yayıncılık anlayışının kurumumuz içinde gelişmesine ciddi bir katkı sağladı. Kurumun bu çalışmalarda amacı günümüzde hızla tüketilen bir şey haline gelen habercilik anlayışının eşitlikçi ve ayrımcılıktan uzak bir örneğinin mümkün olduğunu göstermekti. Kız çocuklarının insan hakları alanında hali hazırda yürütülen projelerimizde  erken/zorla evliliklerin önlenmesi için eğitimin önemli bir işlevi olduğunu düşünüyoruz. Ancak özellikle okullarda cinsiyet eşitsizliğine dayalı kalıp yargılar ve normlar kız çocukların geleceğinde, meslek seçiminde ve kariyer planlarında hala eşit fırsatlara ulaşmasının önünde bir engel oluşturuyor. 2010 itibariyle başlayan kız çocukların eğitim hakları ile ilgili  faaliyetlerde kurumumuz temelde kız çocuklarının STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanına yönlendirilmesi için faaliyet yürüttü. Çalışmalarda çocukların bu alana meraklarının, isteklerinin artması; bu alanda kadın görünürlüğünün öne çıkarılması ve eşitsizliklere dayalı normların azaltması temel hedeflerdi. “Benim Madame Curie’m” projesi ile başlayan çalışmalar şu sıralar “Benim STEAM Ağım” eğitim girişimiyle devam ediyor. Uçan Süpürge Derneği, Girls Not Brides'ın bir üyesi; Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın yürütme kurulundadır.

Değerlerimiz

Değerlerimiz gerçekleştirdiğimiz buluşmalara, verdiğimiz her karara; üyelerimiz, ortaklarımız, bağışçılarımız, destekçilerimiz ve sivil toplum kurumlarıyla yaptığımız bütün etkileşime rehberlik eder. Bunlar:

CESARETLİ

Risk almaya; yaratıcı ve hayallerin peşi sıra koşmaya hazırız. 

BİRLİKTE 

Yalnız değil, birlikte ilerliyoruz. İnandığımız şeyleri paylaşan başkalarına güvenmeye, ortak olmaya ve birlikte üretmeye hazırız. 

MERAKLI 

Yeni fikirler ve farklı bakış açılarına her zaman ihtiyacımız var. Öğrenmeye ve gelişmeye karşı istekli ve tutkuluyuz.

GÜÇLÜ

Çalışmalarımız ve ürettiğimiz şeyler, Türkiye'deki ve Dünya'daki kadın hareketlerine olan bağlılığımıza dayanmaktadır.

Çalışmalar

un-women-ucan-supurge-dernegi

2018-2020 (devam ediyor) yılları arasında Uçan Süpürge Derneği'nin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) finansal desteğiyle "Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi" programı kapsamında yürütmekte olduğu projeyle, Suriyeli kız çocuklarının eğitimlerine devam etmesi ve erken/zorla evliliklerin önlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmayla "Belirli Davranışsal Sonuçların Elde Edilmesi için Stratejik Bir İletişim Programı"nın geliştirilmesi ve uygulanması hedefleniyor. ilk olarak 2018 yılında 400 kişi ile anket ve kadın alanında çalışan 19 sivil toplum kurumuyla yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda, toplumsal cinsiyet kalıpları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti meşrulaştıran geleneksel normları hedefleyen son beş yıldaki
girişimler hakkında niteliksel veri toplandı. Çalışmanın 2019 periyodunda Mersin pilot bölgesinde gerçekleşen atölyerle Suriyeli veliler ve kız çocukları, Türkiyeli ve Suriyeli öğretmenler ile buluşuldu. Suriyeli kız çocuklarının eğitim hakkı, kız çocuklarının okula gitmesi önündeki engeller ve buna yönelik çözüm önerileri, atölye gruplarının yanısıra final toplantısına katılan diğer sivil toplum temsilcileri, medya çalışanları, sendikalar ve yerel yönetimlerden katılımcılarla paylaşıldı.

2019-2020 (devam ediyor) döneminde Uçan Süpürge Derneği, Sivil Toplum Destek Vakfı ve Turkey Mosaic Foundation desteğiyle hayata geçen "Benim STEAM Ağım/My STEAM Network” online eğitim girişimi, kız çocukları STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Tasarım, Matematik) alanına yönlendirmeyi amaçlıyor. Girişimde erişilebilir eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin meslek seçimine ve eğitime etkisi ile veliler ve eğitimcilerin kız çocukların eğitimine ilişkin karar alma süreçlerine katılması, eşitsizliği besleyen normları dönüştürmesi ve girişimle birlikte temel bir ihtiyaç haritası oluşması hedefleniyor. Girişimi yakından incelemek ve destek olmak için tıklayın.

benim-steam-agim-logo-color-transparan
bilim-ve-teknolojide-kiz-cocuklar-ucan-supurge-dernegi

2017-2019 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında 35 ilde 70 Anadolu Lisesi’nde yürütülen “Bilim ve Teknolojide Kız Çocuklar/Girls Can STEM" projesi endüstriyelleşmiş toplumlarda cinsiyetlendirilmiş olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eşitsizliği ortadan kaldırmayı ve özellikle kız çocukları pozitif bilimlere yönlendirmeyi ve kariyer seçimlerine STEM alanlarını da eklemeyi hedefledi. Proje kız çocukları bu alanlarda üretim yapmaya teşvik ederken, onları yenilikçi düşünmeye sevk ediyor. Çalışmada sorgulayıcı, araştırmaya ve birlikte üretmeye dayalı bir öğrenim hayatı için ilk adımları atmayı amaçlayan bir metot benimsenerek, STEM alanlarının erkek egemen olan yapısının gerekçeleri ve bilim kadınlarının alanlarındaki varlığı ele alındı. Çeşitli atölyeler ve etkinliklerin yanısıra rol modeller vasıtasıyla kız çocuklarının, bu alanı kariyer seçimlerine eklemeleri yönünde motivasyonları arttırıldı. Uçan Süpürge Derneği Bilim ve Teknolojide Kız Çocuklar projesiyle 2017 Bahar-2019 Bahar eğitim-öğretim periyodunda 2.000’nin üzerinde 9. sınıf kız çocuğu ile çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında kız çocuklarının STEM alanlarına dair algısını ölçmeyi hedefleyen ön-son testler uygulanarak, benzer alanda çalışan kurum ve kişilere kılavuz olması için bir rapor hazırlandı. Detaylı incelemek için tıklayın.

2015-2017 yılları arasında FORD Otosan, Türk PDR-Der ve Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile yürütülen Bal Arıları Mühendis Oluyor projesiyle 81 ilde fen liselerini ziyaret eden Uçan Süpürge Derneği 9.873 kız çocuk, 1013 öğretmen ve 820 veliye ulaştı. Çalışmalarda proje ekibine eşlik eden Türk PDR-Der uzmanları ve FORD Otosan’ın gönüllü mühendisleri bir yandan okullardaki rehberlik servislerinin meslek seçiminde etkin rol oynamasını sağlarken, diğer yandan alanında çalışan rol modellerle kız çocukların buluşmasını sağladı.  Bu projeyle meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklanan ön yargıları yıkmak; kadınlar ve erkekler için eşitliğin önemine dikkat çekmek ve mühendislik mesleğini tercih eden kız öğrenci oranını eğitim yoluyla artırarak, kadın mühendislerin görünürlüğünü sağlamayı hedefledik. Çalışmalara daha yıkından bakmak için tıklayın.

111
409039125454

2013-2015 yılları arasında Uçan Süpürge Derneği, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin ortak yürüttüğü “Benim Madam Curie’m: Bilim Kadınlarının Çocuklarla Buluşması” projesi ile uluslararası platformda STEM/ STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Tasarım ve Matematik) alanlarında kız çocuklarının güçlendirilmesi; nitelikli ve eşitlikçi eğitime katılımın arttırılması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın protokolüyle okullarda çalışmalar yürüttü. Projede 4. sınıfta eğitim gören kız ve oğlan çocuklarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin meslek seçimine etkisi konusunda uygulamalar yapıldı. Bu eğitimler sayesinde, özellikle kız öğrencilerin fen bilimleri, matematik gibi dersler aracılığıyla sosyal yaşamda uygulanabilirliği olan; problem çözme tekniklerinin/metotlarının geliştirildiği; merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıktığı bir öğrenme süreci aktarıldı.

Yayınlar ve önemli belgeler

kadın-hakları-ucan-supurge-dernegi

KADINLAR ZIPLADIĞINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞİR!

2019 YILLIK RAPOR

2019 yılında, iklim krizine duyulan acil eylem ihtiyacı ve bu alanda başta çocukların eylemlilik hali olmak üzere iklim aktivistlerinden çok şey öğrendik. Hali hazırda zor kazanılmış cinsel hakların, eğitim hakkının sona ermesine kadar kadının insan haklarını ve eşitlik bilincini geriye çeken yaklaşımlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Dayanıklı, güçlü bir hareket inşa etmek için bir araya geldik ve birbirimizden ilham aldık. İzledik, okuduk, katıldık ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde zıplayan kadınların hareketliliğine, seslerimizin birbiriyle olan armonisine bir kez daha 'iyi ki!' dedik. Ve sonra derin bir nefes aldık: Biz kadınlar yenilmeyiz; çünkü birlikte çok güçlüyüz. 

Kaynaklarımızı bizden alan, baskıya maruz kaldığımız ve eşitsizliği deneyimlediğimiz her alanı korumak ve eşitsizlikten arındırmak için çalışacağız. Başarılarımız, bireysel olarak güçlü olduğumuzu, ancak birlikte durdurulamaz olduğumuzu gösteriyor.

Yıllık rapora göz atmak için tıklayın.

YILLIK RAPORA

GÖZ ATIN